Beroerte Behandeling

We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over een beroerte (herseninfarct, CVA, hersenbloeding). De DVD’s worden gebruikt bij voorlichting aan patiënten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners.
Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus.
Thema’s zijn: de diagnose, de behandeling, de gevolgen van een beroerte in de acute, herstel, revalidatie en chronische fase, uitgangspunten en voorbeelden van revalidatie, interventies van zorgverleners (huisarts, neuroloog, paramedici), het belang van mantelzorg, multidisciplinair werken, ketenzorg en een passende zorg vanuit verzorgingshuis en verpleeghuis.

Voorlichtingsfilms beroerte behandeling en andere aandoeningen

Van Hemert Produkties maakt voorlichtingsfilms en educatieve documentaires over uiteenlopende aandoeningen waar mensen in de loop van hun leven mee te maken kunnen krijgen. Het doel van onze films is om medische studenten, hulpverleners en mantelzorgers te informeren, bijvoorbeeld over beroerte behandeling.

Beroerte behandeling uitgebreid in beeld gebracht

Behandeling van een beroerte is een complexe zaak, waar veel instanties en beroepskrachten bij betrokken zijn. Bij een beroerte behandeling varieert dit van ziekenhuizen en verpleeghuizen tot revalidatiecentra en thuiszorginstellingen. Voor zorgverleners die met een beroerte, CVA, hersenbloeding of herseninfarct te maken krijgen, geven onze documentaires over dit onderwerp een waarheidsgetrouw beeld van het verloop van een beroerte behandeling.

In onze voorlichtingsfilms worden de behandeling van een beroerte en het revalidatieproces van enkele patiënten gevolgd in het ziekenhuis, het revalidatiecentrum en thuis. De documentaires beperken zich niet alleen tot wat er voor mantelzorgers en andere zorgverleners komt kijken bij een beroerte behandeling, maar gaan ook in op de samenwerking tussen de diverse instellingen.

Wilt u meer weten over onze voorlichtingsfilms rond beroerte behandeling of deze bestellen?
Neem dan vandaag nog contact op met Van Hemert Produkties.

 

 

© 2013 Van Hemert Produkties

Herseninfarct Herstel | Kenmerken Alzheimer