Kenmerken Alzheimer

We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over dementie. De DVDís worden gebruikt bij voorlichting aan patiŽnten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de videoís binnen een opleiding of cursus. Themaís zijn: vergeetachtigheid, de diagnose van dementie, de ziekte van Alzheimer (kenmerken, symptomen, gevolgen en behandeling), het omgaan met, de behandeling en begeleiding van mensen met dementie: thuis, binnen dagopvang en dagverzorging, projecten kleinschalig wonen, verzorgingshuis en verpleeghuis, de beleving van dementie door de betrokkenen zelf, het belang van mantelzorg, muziek en beweging, zingeving en vragen rondom euthanasie.

Documentaires met praktijkvoorbeelden kenmerken alzheimer

Aandoeningen als alzheimer en dementie zijn niet altijd direct te herkennen. Een milde vorm van vergeetachtigheid bij ouderen leidt immers niet per se tot dementie. Van Hemert Produkties maakt voorlichtingsfilms voor de betrokkenen om kenmerken alzheimer in een vroeg stadium te signaleren.

Kenmerken alzheimer, het ziektebeeld op tijd onderkennen

Alzheimer komt langzaam aan het licht en het vaststellen van de aandoening gebeurt vaak dan ook als het ziektebeeld is verergerd. Tot de eerste kenmerken alzheimer behoren onder meer het steeds vertellen van dezelfde verhalen of het stellen van dezelfde vragen. Het is zaak dat de omgeving dergelijke kenmerken alzheimer niet afdoet als algemene ouderdomsverschijnselen.

Omgang en kenmerken alzheimer in onze voorlichtingsfilms

In onze documentaires en bijbehorende werkboeken worden de kenmerken alzheimer uitvoerig behandeld aan de hand van de praktijk. De voorlichtingsfilms en het studiemateriaal zijn bedoeld voor patiŽnten, mantelzorgers, zorgverleners en medische studenten. Naast kenmerken alzheimer komen omgang met en behandeling en begeleiding van alzheimerpatiŽnten aan bod. Zowel in de dagopvang en thuis als in het verzorg- en verpleeghuis.

Van Hemert Produkties heeft meerdere voorlichtingsfilms gemaakt omtrent kenmerken alzheimer.

Neem contact op als u alzheimer beter wilt leren begrijpen.

 

 

© 2013 Van Hemert Produkties

Herseninfarct Herstel | Kenmerken Alzheimer