Auteursrecht

In artikel 1 van de Auteurswet wordt het auteursrecht als volgt omschreven:
" Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Dit betekent dat de bij Van Hemert Produkties gekochte films niet gekopieerd en niet zonder toestemming gebruikt mogen worden voor het samenstellen van nieuwe audiovisuele programma's, presentaties. De films staan op DVD. OnderwijsInstellingen, die filmfragmenten binnen hun eigen E-learning omgeving willen inpassen, kunnen contact met ons opnemen voor overleg.

© 2013 Van Hemert Produkties