We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over een beroerte (herseninfarct, CVA, hersenbloeding). De DVD’s worden gebruikt bij voorlichting aan patiënten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners.
Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus.
Thema’s zijn: de diagnose, de gevolgen van een beroerte in de acute, revalidatie en chronische fase, uitgangspunten en voorbeelden van revalidatie, interventies van zorgverleners (huisarts, neuroloog, paramedici), het belang van mantelzorg, multidisciplinair werken, ketenzorg en een passende zorg vanuit verzorgingshuis en verpleeghuis.

EEN BEROERTE...DEEL 1

In Nederland worden 30.000 mensen per jaar voor de eerste keer getroffen door een beroerte (cerebro vasculair accident, CVA). Ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen doen er alles aan om de zorg aan CVA-patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is niet altijd gemakkelijk want een beroerte is een "complex ziektebeeld". Er zijn veel beroepskrachten bij betrokken, vaak ontstaat een hele keten van zorgverleners in de acute, revalidatie en chronische fase van de aandoening.
“Een beroerte…deel 1” bestaat uit 3 video’s over de zorg, behandeling en revalidatie van drie patiënten met een beroerte in het ziekenhuis en kort daarna hun verdere revalidatie thuis, in een revalidatiecentrum en verpleeghuis. Alle betrokken professies komen aan de orde. Veel aandacht wordt besteed aan de samenwerking tussen de verschillende professies.
De drie video's (op CD-ROM of DVD) vormen samen met het werkboek een lespakket voor het Hoger Beroepsonderwijs, universitaire onderwijs en nascholingsactiviteiten voor de verschillende professies, die bij het ziektebeeld "beroerte" betrokken zijn.

Prijs CD-ROM's of DVD, 3 video's van 40, 45 en 55 minuten: € 15
Werkboek, 75 blz.: € 9,95

 

EEN BEROERTE...DEEL 2

Dit lespakket bestaat net zoals bij "Een beroerte...deel 1" uit 3 video’s (op CD-ROM of DVD) en een werkboek, met opdrachten die verwijzen naar scènes uit de video’s. Ook nu staan drie patiëntcases centraal. Maar deze zijn gedurende een langere periode (meer dan twee jaar) gevolgd. Daardoor kan in deel 2 meer aandacht geschonken worden aan het omgaan met gevolgen van de beroerte in de chronische fase.
Het unieke van dit materiaal is dat drie patiënten gedurende een periode van meer dan twee jaar gevolgd is in de verschillende fasen van hun beroerte en de zorgverlening vanuit verschillende professies. Geen simulaties, maar levensechte situaties.
Alle betrokken professies komen aan bod: verpleegkunde, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, mondhygiëne, voeding en diëtetiek, maatschappelijk werk, geneeskunde, psychologie. Ook in dit lespakket wordt veel aandacht geschonken aan samenwerking tussen de verschillende professies.

Prijs 3 CD-ROM's of DVD, 3 video's van 46, 49 en 56 minuten: € 15
Werkboek, 75 blz.: € 9,95

 

EEN BEROERTE...HOUDT JE BEZIG

Deze video bestaat uit drie verhalen van mensen die door een beroerte getroffen zijn.
De video laat over een periode van twee jaar zien hoe het herstel van deze patiënten verloopt, wat de gevolgen van hun beroerte zijn en hoe zij zelf en familieleden daarmee omgaan.
“Een beroerte … houdt je bezig” is voor vertoning aan patiënten en andere direct betrokkenen. Deze video is nadrukkelijk vanuit het patiëntenperspectief gemaakt.
Mede daardoor roept de video veel herkenning op en blijkt ze tot steun te zijn bij het verwerken en leren omgaan met gevolgen van de beroerte.
Daarnaast is de video geschikt voor het onderwijs aan zorgverleners: het geeft hen een kijk op de gevolgen van een beroerte vanuit het perspectief van de patiënt.

Prijs DVD, 64 minuten incl. boekje van 8 blz.: € 15

Boekje bij Beroerte Houdt Je Bezig (PDF)

 

GATENKAAS

Herman Smith, kunstschilder, wordt getroffen door een beroerte. Met zijn schilderij Gatenkaas maakt Herman ondanks zijn forse afasie in deze video duidelijk, dat hij de beroerte ziet als een gat in de hersenen. De video Gatenkaas toont, wat de beroerte van Herman voor hem als kunstenaar en als persoon betekent. Zijn beroerte heeft gevolgen voor zijn stijl van schilderen. Herman vertelt het verhaal van zijn beroerte mede aan de hand van zijn werk, we kunnen zijn ervaringen kunstzinnig meebeleven. Daardoor en door de oorspronkelijke en positieve manier waarop hij met de gevolgen van zijn beroerte omgaat, is de film Gatenkaas uniek voorlichtingsmateriaal voor patiënten, familieleden en zorgverleners.

Prijs DVD, 32 minuten: € 15 

© 2016 Van Hemert Produkties

Herseninfarct Herstel | Kenmerken Alzheimer