We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over dementie. De DVD’s worden gebruikt bij voorlichting aan patiënten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus.
Thema’s zijn: vergeetachtigheid, de diagnose van dementie, de ziekte van Alzheimer, het omgaan met, de behandeling en begeleiding van mensen met dementie: thuis, binnen dagopvang en dagverzorging, projecten kleinschalig wonen, verzorgingshuis en verpleeghuis, de beleving van dementie door de betrokkenen zelf, het belang van mantelzorg, muziek en beweging, zingeving en vragen rondom euthanasie.

DEMENTIE, ZORGEN VOOR NU EN LATER

Een DVD met zeven video’s en als titel "Dementie, zorgen voor nu en later": gefilmde praktijkverhalen met een totale lengte van drie uur. In de video's staat de behandeling, begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun familieleden centraal: thuis, binnen dagopvang en -verzorging, projecten kleinschalig wonen, verzorgings- en verpleeghuis. In het werkboek worden methodische en didactische aandachtspunten beschreven en werkvormen aangedragen voor het gebruik van de video’s bij scholing van studenten en zorgverleners. "Dementie, zorgen voor nu en later" is een lespakket voor het Hoger Beroepsonderwijs, universitaire onderwijs en nascholingsactiviteiten voor de verschillende professies, die bij het ziektebeeld dementie betrokken zijn.

Prijs DVD, 3 uur: € 15, werkboek, 50 blz.: € 9,95

Werkboek Dementie, Zorgen Voor Nu En Later (PDF)

Reacties op lespakket Dementie, Zorgen Voor Nu En Later (PDF)

DEMENTIE HEB JE NIET ALLEEN

Deze DVD is samengesteld uit het beschikbare filmmateriaal van het project “Dementie, zorgen voor nu en later” (zie hierboven) en bestaat uit zes verhalen over mensen met dementie.
“Dementie heb je niet alleen” gaat niet over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie door zorgverleners. De verhalen gaan over de beleving van dementie door de betrokkenen zelf en de mantelzorg bij dementie: familieleden laten zien, hoe ze betrokken blijven bij hun dementerende partner, vader, moeder. De film “Dementie heb je niet alleen” kan vertoond worden bij educatieve, voorlichtende activiteiten voor mensen, die in hun directe omgeving met dementie te maken hebben.

Het bijbehorend boekje bevat tips over het werken met de film.

Prijs DVD (51 min.) incl. boekje (8 blz.): € 15


HET ZIJN DE KLEINE DINGEN

Dementerende bewoners in verpleeghuizen hebben net zoals iedereen voorkeuren en aversies omtrent de manier waarop zij benaderd willen worden. Vaak kan daar in hun geval niet rechtstreeks naar gevraagd worden. Maar het is wel belangrijk de zorg binnen verpleeghuizen daar zoveel mogelijk op af te stemmen.
Daartoe is een methodiek ontwikkeld, waarmee na gestructureerd observeren van voorkeuren en aversies van dementerende bewoners naar een nieuwe benadering gezocht wordt, die beter bij hen past. Het gaat vaak om kleine dingen …
Deze video laat aan de hand van drie praktijkvoorbeelden het werken met deze methode zien.

Prijs DVD, 58 minuten.: € 15

MUZIEK EN BEWEGING VOOR MENSEN MET DEMENTIE

Muziek en beweging geven mensen met dementie energie en brengen hen in een positieve stemming. Dit verbetert hun algehele welbevinden.
De Stichting Stimulering Kwaliteit Verpleeghuiszorg (SSKV) heeft in het project de Metronoom tien praktische muziek- en bewegingsadviezen voor mensen met dementie ontwikkeld.
In de begeleidende video "Muziek en beweging voor mensen met dementie" ( 64 min.) kunt u zien, hoe muziek en beweging worden toegepast binnen de dagelijkse zorg voor mensen met dementie.

De opnamen en montage van de video zijn verzorgd door Van Hemert Produkties.

De DVD “de Metronoom” kan besteld worden op www.demetronoom.nl


GERRIT & JOKE

Gerrit is 58 jaar als hij hoort dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Samen met zijn vrouw Joke zoekt hij een manier om te leven met dementie. Aanvankelijk blijft Gerrit thuis wonen. Na verloop van tijd wordt hij opgenomen op een verpleeghuisafdeling voor jonge mensen met dementie.
Vanaf het begin van zijn ziekteproces heeft Gerrit een duidelijke euthanasiewens. In de woorden van de SCEN arts een vrijwillig, duurzaam en weloverwogen verzoek. Zijn verzoek wordt echter niet opgevolgd als de strijd tegen dementie te zwaar wordt.


Lengte van de video: 52 min.
Het bijbehorend boekje bevat tips over het werken met deze video.
Productie: Van Hemert Produkties, in opdracht van Alzheimer Nederland

Prijs DVD, 58 minuten incl boekje: € 15

 

© 2016 Van Hemert Produkties

Herseninfarct Herstel | Kenmerken Alzheimer