We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over hulpverlening en mantelzorg. De DVD’s worden gebruikt bij voorlichting en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus. Thema’s zijn: de geschiedenis van het maatschappelijk werk, het methodisch handelen, de rol van drang en dwang binnen hulpverlening, het cliëntenperspectief en de draagkracht en draaglast van mantelzorgers.

JE DOET HET GEWOON

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
Deze video "Je doet het gewoon" bestaat uit drie praktijkverhalen van mantelzorgers over de zorg voor hun partner met een beroerte, een kind met PDD-NOS en een dementerende moeder.
Deze verhalen tonen het spanningsveld tussen draagkracht en draaglast bij mantelzorgers en hoeveel moeite het hen kost voordat zij herkennen en erkennen dat zij mantelzorger zijn (je doet het gewoon!) en de weg vinden naar beschikbare voorzieningen en ondersteuning.
Het bijbehorend boekje bevat tips over het werken met de video.

Prijs DVD, 30 minuten incl. boekje, 8 blz.: € 15MARIE KAMPHUIS, NATUUR, TAAL EN MENSEN

Marie Kamphuis is op 9 januari 2004 op 96-jarige leeftijd overleden. Daarmee kwam een eind aan het leven van een markante persoonlijkheid die haar stempel heeft gezet op de geschiedenis van het Nederlandse maatschappelijk werk van na de Tweede Wereldoorlog.
Als pleitbezorgster en vormgeefster van de beroepsopleiding voor maatschappelijk werkers, als advocate van methodisch handelen (social casework), en als strijdster voor de professionele onafhankelijkheid en tegen kerkelijke liefdadigheid heeft zij de grondslag gelegd voor sociaal werk als een zelfbewust ambacht.
Deze video gaat over de persoon van Marie Kamphuis, haar opvattingen over helpen en haar betekenis voor de ontwikkeling van het maatschappelijk werk.

Prijs DVD, 12 minuten: € 15EEN GEREGELD BESTAAN

Schulden en steunfraude leiden ertoe dat een gezin met kinderen op straat worden gezet.
Ze gaan zwerven, belanden in een caravan. Uiteindelijk krijgen ze een woning op voorwaarde dat ze een hulpverleningscontract van 5 jaar ondertekenen.
Deze video vertelt vanuit het cliëntenperspectief hun verhaal en laat zien hoe het gedwongen contact met de hulpverleners verloopt. 

Prijs DVD, 48 minuten: € 15BAS, TUSSEN ZORG EN DRANG

Deze video "Bas, tussen zorg en drang" gaat over de integrale aanpak van een jongere met complex problematisch gedrag. We zien in de video, hoe de betrokken professionals vanuit Stichting Weerwerk (gericht op toeleiding naar werk), Ambulante Verslavingszorg Groningen en GISKA (randgroep-jongerenwerk) in hun contacten met Bas omgaan met zorg, drang en dwang. Verder toont de video duidelijk hoe zij proberen hun interventies op elkaar af te stemmen.
Bij de film hoort een werkboekje. Het eerste deel van dit werkboekje bestaat uit een theoretisch kader, waarin zorg, drang en dwang binnen de context van professioneel handelen geplaatst worden.
Het tweede deel geeft aanwijzingen voor het werken met de video binnen opleidingen op het terrein van randgroepenwerk, jeugdhulpverlening, maatschappelijke zorg, verslavingszorg, justitie en politie.

Prijs DVD, 42 minuten: € 15
Werkboekje, 29 blz.: € 9,95

SJOERD, TUSSEN ZORG EN DRANG

Deze video "Sjoerd, tussen zorg en drang" beschrijft het verloop van een zorg en drang traject, gericht op een recidiverende veroorzaker van drugsoverlast. In deze video staat de methodische benadering door de betrokken professionals (vanuit de Ambulante Verslavingszorg Groningen, het Openbaar Ministerie, de Regiopolitie Groningen, Het 12e huis, centrum voor dagopvang) en hun gezamenlijke aanpak centraal.
Bij de film, waarbij het cliëntenperspectief nadrukkelijk in beeld komt, is een werkboekje gemaakt. Het eerste deel van dit werkboekje bestaat uit een theoretisch kader, waarin zorg, drang en dwang binnen de context van professioneel handelen geplaatst worden. Het tweede deel geeft aanwijzingen voor het werken met de video binnen opleidingen op het terrein van maatschappelijke zorg, dak- en thuislozenzorg, reclassering, verslavingszorg, justitie en politie.

Prijs DVD: € 15
Werkboekje, 29 blz.: € 9,95

© 2016 Van Hemert Produkties