We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

We maken educatieve films over de ouderenzorg. De DVD’s worden gebruikt bij scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus. Belangrijk aandachtspunt in de films over ouderenzorg is het specifiek karakter van de zorg aan de oudere patiënt in het ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis.

ZORG VOOR DE OUDERE ZIEKENHUISPATIENT

De gemiddelde leeftijd van patiënten, die in het ziekenhuis opgenomen worden, stijgt.
De video "Zorg voor de oudere ziekenhuispatiënt" toont dat ziekteprocessen bij oudere ziekenhuispatiënten anders verlopen dan bij jongeren, geneeskunde voor oudere patiënten heeft een specifiek karakter. Voor ouderen is opname in het ziekenhuis vaak een ingrijpende gebeurtenis. Deze film laat in vier praktijkverhalen zien hoe oudere patiënten hun verblijf in het ziekenhuis ervaren en hoe ziekenhuiszorg afgestemd is op de oudere patiënt. De video heeft als doel de discussie op gang te brengen om de zorg voor oudere ziekenhuis patiënten te verbeteren. De bijbehorende handleiding bevat achtergrondinformatie over de oudere ziekenhuispatiënt en opdrachten, te gebruiken bij het werken met de video.

Prijs DVD, 87 minuten: € 15
Handleiding, 75 blz.: € 9,95

RUIMTE VOOR EIGEN LEVEN

De video "Ruimte voor eigen leven" bestaat uit vier praktijkverhalen. Deze laten zien welke dilemma's spelen in de bejegening van bewoners in verpleeghuizen. In de video wordt duidelijk wat "privacy en ruimte voor eigen leven" voor hen betekent. Het bijbehorend werkboekje geeft aan wat het doel van de video is en hoe u deze kunt gebruiken. Praktische voorbeelden illustreren de begrippen privacy en bejegening. Daarnaast presenteert het werkboekje een aantal verschillende werkvormen.
U kunt de video, aan de hand van deze werkvormen, gebruiken als illustratie en discussiemateriaal voor scholing en training van (aankomende) verzorgenden, verpleegkundigen en (para)medici in en buiten verpleeghuizen.
Prijs DVD, 63 minuten: € 15
Handleiding, 38 blz.: € 9,95MUZIEKTHERAPIE, VOOR WIE?

Muziektherapie kan een belangrijk onderdeel zijn in de behandeling van ouderen met psychische problematiek of dementie.
Deze film "Muziektherapie...voor wie?" toont in 3 praktijksituaties hoe bij ouderen met psychische problemen of dementie een indicatie voor muziektherapie tot stand komt.
Samen met het bijbehorend werkboek is ``Muziektherapie, voor wie...`` bedoeld voor scholing van zorgverleners, die ouderen verwijzen naar muziektherapie.

Prijs DVD, 38 minuten: € 15
Handleiding, 27 blz.: € 9,95
ALS ALLES DUISTER IS

De video "Als alles duister is" bestaat uit twee praktijkverhalen op de palliatieve afdeling van Zorgcentrum de Wetering in Vlaardingen. Twee terminale patiënten zijn gedurende een periode van drie dagen en drie maanden gevolgd in de laatste fase van hun leven.
De video "Als alles duister is" toont de feitelijke zorgverlening, hoe beide patiënten deze zorg ervaren, het sterven en hoe familieleden voor en na het overlijden opgevangen worden en een rol spelen in de palliatieve zorg. Samen met de bijbehorende handleiding is de video bedoeld voor scholing van medewerkers en vrijwilligers uit verzorgings- en verpleeghuizen, hospices en studenten van opleidingen in de ouderenzorg.

Prijs DVD, 50 minuten: € 15
Handleiding, 26 blz.: € 9,95


© 2016 Van Hemert Produkties