We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:
We maken voorlichtingsfilms en educatieve films over de ziekte van Parkinson. De DVD’s worden gebruikt bij voorlichting aan patiënten, mantelzorgers en scholing van vrijwilligers, studenten, zorgverleners. Werkboeken met extra informatie en opdrachten ondersteunen het werken met de video’s binnen een opleiding of cursus.
PARKINSON HEB JE NIET ALLEEN

PARKINSON HEB JE NIET ALLEEN, een informatieve DVD voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partner, familieleden .
Deze DVD is mede samengesteld uit nog niet gebruikt filmmateriaal van het project Parkinson in beeld (zie hieronder). Daarnaast maken nieuwe opnamen van een jonge Parkinsonpatiënt en reacties van andere patiënten en mantelzorgers op de informatieve film deel uit van deze nieuwe DVD. Parkinson heb je niet alleen gaat niet over de begeleiding en zorg voor mensen met Parkinson door zorgverleners, maar over de beleving van Parkinson door de betrokkenen zelf.

Lees meer...

Er staan drie films op deze DVD:
1: Een korte uitleg over de ziekte van Parkinson (7 min.). Door deze film als eerste te bekijken, kan men zich beter inleven in de videoportretten van Parkinson heb je niet alleen.

2: De film Parkinson heb je niet alleen. Vijf mensen met Parkinson laten zien wat de ziekte voor hen en hun naasten betekent:
Heb ik Parkinson?(14 min.)
Ik leef in een lagere versnelling. (12 min.)
Ben ik te fanatiek? (17 min.)
Ik heb geen Parkinson, wij hebben Parkinson. (16 min.)
Ik kom er gewoon voor uit, dat ik Parkinson heb. (12 min.)
De beelden illustreren, dat elke Parkinsonpatiënt anders is. Symptomen van de ziekte wisselen per patiënt. Ook de manier waarop men met de ziekte omgaat, verschilt per portret. Parkinson heb je niet alleen: de ziekte heeft niet alleen een grote invloed op het leven van patiënten, maar ook dat van hun partner, familie. In de films is veel aandacht voor de onzichtbare gevolgen van de ziekte.
Lotgenotencontact kan leiden tot onderlinge steun en bemoediging, het in eigen hand houden van de regie over de ziekte en het zorgproces. De Parkinson Vereniging (www.parkinson-vereniging.nl ) organiseert vele vormen van lotgenotencontact. In de vijf verhalen van Parkinson heb je niet alleen komen diverse activiteiten voor lotgenoten in beeld.

3: Reacties van andere patiënten en mantelzorgers (17 min.) op de film. Deze reacties geven blijk van herkenning en tonen het belang van lotgenotencontact.


Prijs: € 15


   

PARKINSON IN BEELD

Het lespakket PARKINSON IN BEELD bestaat uit een DVD en een WERKBOEK.
Op de DVD staan vier films over de diagnose, behandeling (medicatie) en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Drie praktijksituaties zijn binnen de thuissituatie gefilmd, waarvan één gedeeltelijk tijdens een opname op een Parkinson short stay afdeling, de vierde film speelt zich af binnen een verzorgingshuis.
Het accent ligt op het directe contact tussen zorgverleners en de patiënt, veel disciplines (huisarts, neuroloog, Parkinsonverpleegkundige, verzorgende, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog) komen in beeld.
In het WERKBOEK staan voorbeelden van opdrachten voor het gebruik van de DVD bij scholingsactiviteiten

VOOR STUDENTEN EN PROFESSIONALS
Het lespakket is voor beroepsopleidingen binnen de (para-)medische zorg. Het biedt studenten een basisinzicht in de (beleving van de) ziekte van Parkinson en de behandeling daarvan.
De DVD kan ook ingezet worden bij scholing van zorgverleners, die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson. Het biedt hen een kijkje in de keuken van collega’s: hoe gaan zij om met de levensechte casuïstiek?

De DVD (lengte: 3 uur video) kost € 15, het werkboek (25 blz.) € 9,95

   


Film 1

Deze film gaat over een man van 69 jaar. Hij heeft jarenlang als “afschrijver”(technisch tekenaar) in de scheepsbouw gewerkt. De afgelopen jaren is hij stijver en langzamer geworden, de laatste tijd is daar het trillen bij gekomen. Hij wijt dat aanvankelijk aan een erfelijke aandoening, het komt meer binnen zijn familie voor. Zijn huisarts heeft echter het vermoeden, dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt en verwijst hem door naar de neuroloog in het Martini Ziekenhuis Groningen.


Film 2

Bij deze man van 55 jaar is 14 jaar geleden de diagnose Parkinson gesteld.
Sindsdien is hij in de WAO. Samen met zijn vrouw vertelt hij over de impact van zijn ziekte op hun dagelijks leven. Hij beschikt over een prima conditie, sport veel (o.a. tafeltennissen, fietsen, vliegvissen, biljarten). De laatste jaren doen er zich echter meer wisselingen in zijn motoriek voor en is er sprake van een verandering in zijn denken: hij wordt trager, kan minder goed plannen. Daarnaast is door de medicatie zijn gedrag veranderd: hij is overmatig fanatiek, kent zijn grenzen niet zo goed.


Film 3

Mevrouw V. is 61 jaar, heeft al meer dan 15 jaar de ziekte van Parkinson.
Dankzij de inzet van haar man als mantelzorger kan mevrouw V., die meerdere gezondheidsklachten heeft, nog thuis blijven wonen. De laatste tijd gaat mevrouw V. motorisch en geestelijk achteruit. Ze is somber gestemd, heeft hallucinaties en heeft moeite met het vinden van een duidelijke dagstructuur.
Voor de heer V. wordt de zorg voor zijn vrouw erg belastend. In overleg met de behandelend neuroloog wordt gekozen voor een opname op de Parkinson short stay afdeling in verpleeghuis Maartenshof in Groningen.


Film 4

Mevrouw J. (79) heeft al 30 jaar de ziekte van Parkinson.
Ze is weduwe, woont in verzorgingshuis Vredewold in Leek. De laatste jaren lijkt er sprake te zijn van een Parkinsonachtige vorm van dementie bij mevrouw J. Daarom gaat ze sinds een paar maanden naar de meerzorg, een dagverzorging in het verzorgingshuis. Mevrouw J. is er goed in geslaagd Parkinson een plek te geven in haar leven. Door het lezen van Papaver (het ledenblad van de Parkinson Patiënten Vereniging) blijft ze de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de ziekte van Parkinson volgen.

CURSUS: PARKINSON? HOU JE AANDACHT ERBIJ!

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de lichamelijke gevolgen van hun aandoening. Er treden ook geestelijke veranderingen op, met name op cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redeneren en onthouden. Het is lastig om daarmee om te gaan; het is storend in je sociale contacten. Daarom is er, onder auspiciën van de Parkinson Vereniging een cursus ontwikkeld onder de naam: Parkinson? Hou je aandacht erbij!
Deze film geeft een korte impressie van wat er binnen deze cursus gebeurt. De cursus is ontwikkeld door de psychologisch adviseur van de Parkinson Vereniging , de heer drs. A. Nouws en zijn echtgenote T. Nouws - Mul. De cursus omvat meer dan trainen van het geheugen. Hij is er op gericht mensen met Parkinson bewust te maken van de genoemde geestelijke veranderingen, hen inzicht te verschaffen in de daaraan gepaard gaande beperkingen en hen te leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. In groepsverband gaat men aan de slag met een aantal praktische oefeningen.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de Parkinson Vereniging
tel: 030 65 61 369 of email: info@parkinson-vereniging.nl


LEZING OVER DE ZIEKTE VAN PARKINSON

In het kader van het project Parkinson in beeld (zie hierboven) zijn filmopnamen gemaakt van een lezing, die neuroloog W. Rutgers houdt voor leden van de Parkinson Vereniging. In deze lezing wordt ingegaan op de symptomen van de ziekte van Parkinson, de behandeling, medicatie en mogelijkheid van operatie.

Prijs DVD: 10 euro 5 euro

   
© 2016 Van Hemert Produkties

Herseninfarct Herstel | Kenmerken Alzheimer