We maken en verkopen voorlichtingsfilms en educatieve films op het terrein van zorg en welzijn:

VOORLICHTINGSFILM OVER DE ZIEKTE VAN PARKINSON

We zijn bezig met het samenstellen van een voorlichtingsfilm over de ziekte van Parkinson.
Deze film is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en mantelzorgers.

Inhoud van de film
Patiënten en mantelzorgers zijn nauw betrokken bij de keuze van thema’s die in de film centraal staan.
Er blijkt behoefte te bestaan aan een voorlichtingsfilm, waarbij:
- het belang van een vroegtijdige diagnose en behandeling naar voren komt.
Bij niet of nauwelijks zichtbare motorische klachten wordt de oorzaak van cognitieve
klachten veelal gezocht in burn-out, depressie, en dergelijke. Pas veel later wordt dan de
ziekte van Parkinson vastgesteld, terwijl vroegtijdige diagnose en begeleiding/behandeling
veel leed kan voorkomen.
- duidelijk gemaakt wordt, dat de ziekte van Parkinson geen “trilziekte” is.
Naast motorische klachten spelen emotionele, gedragsmatige en cognitieve aspecten
een belangrijke rol. Juist deze problemen hebben een grote impact voor het dagelijks
leven van de patiënt en zijn/haar naasten. Het constructief omgaan met emotionele,
gedragsmatige en cognitieve aspecten maakt lichamelijke symptomen draaglijk en het leven met de ziekte nog steeds de moeite waard.
- het volgens een vastgesteld tijdschema innemen van de medicatie een must is.
- benadrukt wordt, dat het stevig oefenen van vaardigheden en werken aan de conditie van
groot belang is voor mensen met de ziekte van Parkinson.
- het versterken van zelfmanagement, empowerment bij patiënten geïllustreerd wordt.
- het effectief omgaan met de verhouding tussen draaglast en draagkracht bij partners,
mantelzorgers in beeld gebracht wordt.
- het belang van lotgenotencontact, de patiëntenvereniging, in het omgaan met de ziekte
duidelijk gemaakt wordt.
- het belang van ParkinsonNet benoemd wordt: een landelijk netwerk van zorgverleners die
gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten.

De proefmontage van de film wordt op bruikbaarheid getoetst door patiënten en mantelzorgers. De film wordt op DVD uitgebracht en kan besteld worden via https://www.vanhemertprodukties.nl

Begeleidend boekje
Dit boekje (20 blz.) behandelt in het kort de in de film benoemde aspecten van de ziekte van Parkinson en reikt handvaten aan hoe daarmee om te gaan.
In het boekje staan ook tips hoe te werken met de film in voorlichtende en educatieve bijeenkomsten over de ziekte van Parkinson.

Voor wie?
De film is geschikt voor een breed publiek: in eerste instantie voor patiënten, familieleden, mantelzorgers, maar ook voor studenten en professionals. De film biedt hun een kijk op de beleving van de ziekte van Parkinson vanuit het perspectief van de direct betrokkenen zelf.

Begeleiding
Neurologen, Parkinson verpleegkundigen uit de regio Groningen en vertegenwoordigers van patiënten ondersteunen en begeleiden dit project.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties: Mail naar hemert@inn.nl

© 2013 Van Hemert Produkties